เซ็ตจิวจมูก 
• ดาว (ก้านตรงปลายหมุด)
      - ขนาดดาว 2.5 มม.
      - ความยาวก้านช่วงใส่ 6 มม.
      - ขนาดก้าน 0.8 มม.
• ดาว (ก้าน pigtail)
      - ขนาดดาว 2.5 มม.
      - ความยาวก้านช่วงใส่ 6 มม.
      - ขนาดก้าน 0.8 มม.
• หัวใจ (ก้านตรงปลายหมุด)
      - ขนาดหัวใจ 2.5 มม.
      - ความยาวก้านช่วงใส่ 6 มม.
      - ขนาดก้าน 0.8 มม.

Triple Tiny Nose Set Surgical Steel

Customer review (0 reviews)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 390.00